Ddáp ứng miễn dịch tế bào ở bệnh nhân sốt rét nặng Do P.Falciparum thuôc và kết quả điều trị bằng phối hợp Quinin + SMP + Thymogen

272 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 8

Trang: 8-10

Liên kết