Điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi qua ổ bụng tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

123 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 392-397

Liên kết