Điều trị sỏi niệu quản đoạn lưng bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Kết quả bước đầu tại Bệnh viện Nhân dân 115

91 August 31, 2017 0

Năm: 2009

Số: 8

Trang: 89-93

Liên kết