Điều trị thoát vi đĩa đệm cột sống thắt lưng mức vừa và nặng (giai đoạn 3B,3C-4)

260 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Thông 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 10

Trang: 80-82

Liên kết