Dinh dưỡng và sinh hoạt của số người tuổi 50-59 với dấu hiệu đái tháo đường, tại Hà Nội

212 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 50-57

Nghiên cứu thực hiện trên 372 người tại HN, đường huyết mao mạch khi đói >140mg/dl và đờng niệu dương tính. Kết quả tỷ lệ người béo cao 15,5%, nữ có tỷ lệ cao hơn. Tỷ lệ người có mức đường huyết cao là 1,6%, nữ cao hơn nam. Trong khẩu phần số lượng protein cao hơn mức khuyến nghị. Tỷ lệ năng lượng P:L:G=15,8:13,8:76,4. ở những người béo thời gian hoạt động ít, ngồi nhiều và tỷ lệ người tập thể dục ít hơn.
Liên kết