Định lượng angiferin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (SKLCA)

236 August 31, 2017 1

Tác giả: Bùi Thị Bằng 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1991

Số: 5

Trang: 28-29

Nghiên cứu một số phương pháp định lượng mangiferin bằng sắc ký lỏng cao áp (SKLCA) từ lá xoài Tây Bắc (mangifera camptosperma pierre) và lá muỗm Hà Nội (m.reba pierre). Tiến hành định lượng mangiferin trong mẫu dược liệu bằng 2 phương pháp SKLCA và sắc ký lớp mỏng (SKLM). Kết quả: phương pháp SKLM thường cho kết quả cao hơn SKLCA nhưng không đáng kể. Thực tế SKLCA có nhiều ưu điểm hơn SKLM như thời gian tiến hành nhanh hơn, độ lặp lại tốt hơn và tốn ít dung môi hơn. Kết quả định lượng mangiferin bằng SKLCA trong lá xoài Tây Bắc là 7,10%, trong lá muỗm Hà Nội là 4,10%. Phương pháp này có thể áp dụng để định lượng mangiferin trong dược liệu và thành phẩm.
Liên kết