Định lượng GLUCOZA huyết bằng các men GLUCOZA - OXYDAZA và PEROXYDAZA ở người bình thường và người bị ung thư

200 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1974

Số: 3

Trang: 86-92

Liên kết