Độc tính cấp và bán trường diễn của chế phẩm chiết xuất từ bài thuốc chữa viêm đa khớp dạng thấp trên thực nghiệm

463 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 163-168

Liên kết