Đối chiếu giải phẫu bệnh với lâm sàng 33 trường hợp bướu cổ được can thiệp bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai

88 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Tiến Hoạt 

Năm: 1992

Trang: 193-203

Liên kết