Giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ trong rách sụn chêm khớp gối do chấn thương

112 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 86-89


Liên kết