Giá trị sinh thiết hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa một số bệnh tuyến giáp

137 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh 

Chuyên ngành: Ngoại - Lồng ngực

Năm: 2009

Số trang: 134Tr.


Liên kết