Giá trị tiên đoán của procalcitonin trong huyết thanh và dịch não tủy ở bệnh nhân viêm màng não mủ

53 August 31, 2017 0

Tác giả: Cao Thị Vân 

Năm: 2012

Số: 1

Trang: 135-139


Liên kết