Giá trị tiên lượng của nồng độ procalcitonin máu trong 72 giờ đầu nhập viện trên bệnh nhân viêm phổi nặng

75 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: SĐB chào mừng hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 2

Trang: 14-20


Liên kết