Giá trị ứng dụng của kỹ thuật PCR đa mồi phát hiện các vi khuẩn Haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae và neisseria meningitidis trực tiếp từ dịch não tủy

194 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2010

Số: 6 (114)

Trang: 28-35

Liên kết