Góp phần tìm hiểu hệ kháng nguyên bạch cầu ở Việt Nam kỹ thuật phát hiện và một số ứng dụng

94 August 23, 2017 0

Tác giả: Bạch Khánh Hoà 

Năm: 1990

Số trang: 79 Tr.

Nghiên cứu 100 BN viêm cột sống dính khớp gồm 96 nam, 4 nữ; nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 46 tuổi. 50 BN lao trong phổi. 40 BN ung thư vòm họng và nhóm chứng 76 người khỏe mạnh. Kết luận: hoàn chỉnh kỹ thuật định nhóm lôcút A, B, Cw, DR của hệ HLA. Phát hiện được những kháng nguyên bạch cầu có tần xuất cao và những kháng nguyên bạch cầu có tần xuất thấp. Tìm được những liên kết không cân đối. Có mối liên quan giữa B27 và bệnh viêm cột sống dính khớp. Tìm hiểu mối liên quan giữa HLA và bệnh lao và mối liên quan giữa HLA và ung thư vòm họng là những bệnh chiếm tỷ lệ tương đối cao ở Việt Nam.
Liên kết