Hàm lượng các chất 17-XETOSTEROIT toàn phần (I) và 17_HYDROXY COCTICOSTEROIT (II) trong nước tiểu của người Việt Nam khoẻ, nam và nữ

190 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1967

Số: 1

Trang: tr.:65-70

Liên kết