Hiệu quả điều trị giun móc của Albendazole 400mg và Mebendazole 500mg (đơn liều) trên học sinh cấp 1 và 2 huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (2007)

118 August 31, 2017 1

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 71-77

Liên kết