Huyết áp của nhân dân 4 địa điểm thuộc tỉnh Bình Trị Thiên

278 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1981

Số: 3

Trang: 17-20

Mục đích: điều tra cơ bản tình hình sức khỏe và môi sinh của nhân dân ở 4 địa điểm (xã Thủy Phù huyện Hương Phú, khu phố Thuận Hòa thuộc thành phố Huế, xã Triệu Vân huyện Triệu Hải, xã Tà Rụt huyện Hương Hóa) thuộc tỉnh Bình Trị Thiên. Đối tượng và phương pháp: người ≥16 tuổi, được nghỉ 5-10 phút trước khi đo, nếu nghi ngờ thì đo lại bằng cách thay máy đo, thay người đo hoặc hẹn đo vào hôm khác. Kết quả: huyết áp tăng tỷ lệ thuận với tuổi đời nhưng tốc độ tăng rất từ từ và ở lứa tuổi già không cao nhiều. Số người có huyết áp tối đa >140mmHg ở các lứa tuổi cũng ít, đến tuổi già thì chiếm 20%, ở miền núi tỷ lệ này là >4%. Huyết áp của người dân miền núi và miền biển thấp hơn nông thôn và thành thì, rõ nhất là ở tuổi già và nam giới.
Liên kết