Kết quả bước đầu của dùng thuốc Sirô Hebvera để loại trừ HBsAg ở những người bề ngoài khoẻ mạnh có mang vi rút viêm gan B (HBV)

429 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 24-27

Liên kết