Kết quả bước đầu điều trị gãy thân hai xương cẳng chân bằng đinh nội tủy chốt ngang tại Bệnh viện Quân y 17

253 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: ĐB

Trang: 66-69

Liên kết