Kết quả điều trị lấy sỏi niệu quản bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện 198 - Bộ Công an

76 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 671+672

Trang: 199-202

Liên kết