Kết quả điều trị sỏi niệu quản thấp bằng kĩ thuật nội soi tán sỏi ngược dòng sử dụng xung hơi (Lithoclast) từ 12/2008 đến 4/2011 tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

145 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: SĐB

Trang: 219-223

Liên kết