Kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

151 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 354-357

Liên kết