Kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 2005-2011

147 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: SĐB

Trang: 202-205

Liên kết