Kết quả phẫu thuật sỏi thận san hô tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong 10 năm từ 2000 - 2010

206 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 362-364

Liên kết