Khảo sát hoạt tính kháng nấm mốc của phần tinh dầu bay hơi

135 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 2 (418)

Trang: 36-38

Liên kết