Khảo sát mối liên quan giữa kiến thức và hành vi về vệ sinh phụ nữ với tình trạng viêm âm đạo tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ

417 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 102-106

Liên kết