Khảo sát mức lọc cầu thận trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (Sle) có tổn thương thận

40 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 12

Trang: 39-43

Nghiên cứu trên 95 bn lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương thận điều trị tại Khoa Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm 2001-2003. Kết quả: tổn thương thận, khớp và ban đỏ cánh bướm chiếm tỷ lệ cao. Dấu hiệu thiếu máu gặp ở 92,3% trong số 78 bn tổn thương thận. Protein trong nước tiểu gặp ở 100% trường hợp. Trên 70% các trường hợp có phù, thiểu niệu và trên 20% có đái máu và cao huyết áp. Mức lọc cầu thận trung bình trong nhóm có tổn thương thận thấp hơn giá trị bình thường một cách có ý nghĩa thống kê. Có mối liên quan nghịch giữa giá trị của mức lọc cầu thận với nồng độ Urê, creatinin máu. Suy thận càng nặng, mức lọc cầu thận càng giảm thì nồng độ Urê, creatinin và kali máu càng tăng.
Liên kết