Khảo sát thành phần hóa học của rễ cây sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz. Malvaceae) trồng ở Bạc Liêu

2392 August 31, 2017 47

Năm: 2001

Trang: 439-441

Liên kết