Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh Carbapenem tại khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

285 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 11

Trang: 11-15

 
Liên kết