Khảo sát tình trạng rối loạn lipid máu ở nhóm người trên 40 tuổi tại một số tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ

220 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 44-46

Đặt vấn đề: Rối loạn chuyển hóa lipid và bệnh béo phì đã trở thành vấn đề được toàn thể giới quan tâm vì nó liên quan đến tỷ lệ mắc và tử vong của nhiều bệnh. Mục tiêu: Mô tả tình trạng rối loạn lipid máu ở người trên 40 tuổi tại một số tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang và chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn được thực hiện ở 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. 630 người trong đó 225 nam và 405 nữ trên 40 tuổi được chọn ngẫu nhiên để xét nghiệm các chỉ số lipid máu. Kết quả: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu theo địa dư Thái Bình 212 người (33,7%), Nam Định 201 người (31,9%), Hà Nam 217 người (34,4%). Các đối tượng đã nghỉ hưu chiếm 52,1%, lao động nhẹ 18,6%, nhóm lao động chân tay 15,1%, công chức viên chức 11,8%. Nhóm từ 40-49 tuổi có 198 người (31,4%), 50-59 tuổi 239 người (37,9%), hơn 60 tuổi 193 người (30,6%). Trong 6 chỉ số lipid máu chỉ có chỉ số LDL-C/HDL-C có sự khác biệt giữa nam và nữ còn lại các chỉ số khác tương tự nhau. 70,4% bị rối loạn ít nhất 1 chỉ số lipid máu trong đó 52,5% đối tượng có tăng LDL- C; 41,9% tăng cholesterol; 37,0% tăng triglycerid, chỉ có 0,2% HDL- C giảm. Có 1,4% rối loạn cả 5 thành phần lipid máu, 7,6% rối loạn 4 thành phần, 25,1% rối loạn 3 thành phần, 49,1% rối loạn 2 thành phần. Kết luận: Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở người trên 40 tuổi là 70,4%, ở nam 68,4%, nữ 71,4%, thành thị là 61,1%, nông thôn 44,4%. Người trên 40 tuổi cần xét nghiệm máu thường xuyên để phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu nhằn ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm và các biến chứng của vữa xơ động mạch.
Liên kết