Khảo sát về chất lượng nước khoáng sản xuất tại Việt Nam

210 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 75-78

Nước khoáng cần thiết cho con người như một nguồn thực phẩm do cung cấp nhiều yếu tố vi lượng như sắt, mangan, đồng, selen, iốt, fluor, canxi và có thể thỏa mãn 1/4 - 1/3 nhu cầu cơ thể. Theo qui định của nhiều nước, một số chỉ tiêu chính được sử dụng để giá chất lượng nước khoáng: không được có quá 10 coliform/ml, không được có E.coli/100 ml, tổng số vi khuẩn hiếu khí không quá 100/ml. Đã kiểm tra chất lượng nước khoáng sản xuất trong nước và một số mẫu nước khoáng nhập nội: Kim Bôi, Quang Hanh, Cát Bà, Thạch Khôi Hải Hưng, Mộ Đức Quảng Ngãi, Đảnh Thạnh Khánh Hòa, Đắc kai Bình Thuận, Vĩnh Hảo Khánh Hòa, Vitel Pháp, Perrier Ý, Bergamo Ý.
Liên kết