Kinh nghiệm điều trị bệnh zona bằng acyclovir tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

73 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 7-10

Nghiên cứu 43 bệnh nhân Zona điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 1/2004-12/2004. Bệnh nhân được điều trị bằng Acyclovir, với liều 1000mg/ngày trong 7 ngày liền có kết quả sau: 30,2% tốt: da không sẹo, hết đau, không có di chứng; 67,44% khá: da không sẹo, đau giảm nhiều, không có di chứng; 2,33% vừa: da không sẹo, đau giảm ít, không di chứng. Không có kết quả kém. Mức độ bệnh càng nhẹ, tuổi bệnh càng ngắn và tuổi đời càng trẻ thì kết quả điều trị càng tốt hơn.
Liên kết