Kỹ thuật tạo đường hầm xuyên gan qua da vào đường mật chính để nội soi tán sỏi đường mật trong gan

203 August 31, 2017 1

Tác giả: Bùi Tuấn Anh 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2010

Số: 4 - 5 - 6

Trang: 28-32

Liên kết