Miacalcic (calcitonin sandoz) trong điều trị bệnh loãng xương

62 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Thanh Thuỷ 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1993

Số: 4

Trang: 25-27

Nghiên cứu 107 bệnh nhân loãng xương (LX) sau mãn kinh chia làm 2 nhóm. Sau điều trị 1 tuần calcitomin cá hồi (SCT) có tác dụng giảm đau có ý nghĩa. Một nghiên cứu khác chứng minh tác dụng giảm đau của SCT dùng xịt mũi trên 172 bệnh nhân LX bị gãy xẹp đốt sống, điều trị Miacalci 50 đv/ngày trong 2-4 tuần. Kết quả nhóm được điều trị Miacalci xịt mũi có tác dụng giảm đau rõ. Miacalci có tác dụng tốt đề phòng và điều trị LX sau mãn kinh, cũng như LX thứ phát, nhất là thứ phát do dùng corticoid kéo dài, ngoài ra Miacalci còn có tác dụng giảm đau rất mạnh.
Liên kết