Mối liên hệ giữa áp lực phần CO2 trong máu động mạch (PaCO2) và áp lực riêng phần CO2 cuối thì thở ra ( PEtCO2) trong gây mê cho phẫu thuật nội soi ổ bụng

221 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 51-54

Liên kết