Một số biểu hiện lâm sàng xương khớp của bệnh nhân được chẩn đoán HIV tại khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai (2008-2010)

87 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 3 (755)

Trang: 24-25

Liên kết