Một số đặc điểm X-quang và siêu cấu trúc của ung thư phế quản tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ

175 August 31, 2017 1

Tác giả: Hoàng Thị Hiệp 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 8

Trang: 141-146

Nghiên cứu 51 BN KPQ chia làm 2 nhóm: UTTBN và UTKTBN được điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại Viện Lao và Bệnh phổi Trung Ương từ tháng 10/1998 - 7/1999. Qua theo dõi hình ảnh X-quang và siêu cấu trúc của KPQ kết quả cho thấy: không có sự khác nhau giữa UTTBN và UTKTBN. Những u được phát hiện thường có kích thước lớn hơn 3 cm. Trong UTKTBN khối u nằm ở ngoại vi nhiều hơn, trong UTTBN khối u ở vùng rốn phổi lan vào trung thất nhiều hơn, gặp chủ yếu dạng tròn và hay có hoại tử, vôi hoá trong lòng khối u. Cấu trúc tế bào UT thay đổi nhiều và đặc trưng theo týp.
Liên kết