Một số kỹ thuật phát hiện HAEMOPHILUS INFLUENZAE TÝP B trong chẩn đoán viêm màng não do H. INFLUENZAE TÝP B

248 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 5

Trang: 56-59

Liên kết