Một số nhận xét về đặt ống nội khí quản bằng thuốc dãn cơ không khử cực mới Rocuronium trong gây mê phẫu thuật hàm mặt

347 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1999

Số: 1011

Trang: 98-99

Từ khóa: Răng hàm mặt

Liên kết