Một số nhận xét về đặt ống nội khí quản bằng thuốc giãn cơ không khử cực mới rocuronium trong gây mê phẫu thuật hàm mặt

396 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Bình 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1999

Số: 10,11

Trang: tr.:98-99

Mô tả phương pháp tiến hành và kết quả đặt ống nội khí quản (NKQ) bằng Esmeron với liều 0,6 mg/kg ở 33 bệnh nhân 18-62 tuổi tại Viện RHM Hà nội. Kết quả: 85% rất tốt và 15% tốt trong 60 giây, không có trường hợp xấu hoặc không đặt được. Thuốc giãn cơ khử cực Esmeron có thể thay thế thuốc giãn cơ khử cực Suxamethonium trong đặc ống NKQ
Liên kết