Một số yếu tố dịch tễ của bệnh lao da (nghiên cứu trên 77 bệnh nhân lao da nội trú tại khoa Da liễu bệnh viện 103 và Viện Da liễu trung ương)

99 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vân 

Tạp chí: Nội san Da liễu

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 21-26

Liên kết