Ngày xuân nói về bệnh đái tháo đường: giá trị của HbA1c trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường

201 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nhãn khoa Việt Nam

Năm: 2011

Số: 21

Trang: 45-46

Liên kết