Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc điều trị bỏng đối với hoạt tính enzym collagenaza

206 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1992

Số: 3

Trang: 21+31

Liên kết