Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh loạn sản xơ xương (Fibrous dysplasia) tại khoa khớp Bệnh viện Bạch Mai (2000-2010)

412 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 12

Trang: 47-49

Liên kết