Nghiên cứu cây náng hoa trắng (Crinum Asiaticum L.) làm thuốc chữa u xơ tuyến tiền liệt

1570 August 31, 2017 11

Tác giả: Nguyễn Bá Hoạt 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2006

Số trang: 72tr.

Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển khối u phì đại tuyến tiền liệt thực nghiệm của náng hoa trắng, trên cơ sở đó xây dựng quy trình chiết xuất thích hợp. Kết quả: xác định được cơ sở khoa học về giá trị chữa bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt của náng hoa trắng. Đồng thời xây dựng được quy trình chiết xuất alcaloid toàn phần từ lá náng hoa trắng đạt hiệu suất 3% hàm lượng lycorin trên 10%, bột tơi mịn, chất lượng ổn định.
Liên kết