Nghiên cứu chẩn đoán và phân loại các khối u trong hộp sọ bằng chụp cắt lớp vi tính (CT-Sanner)

240 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng 

Chuyên ngành: Phóng xạ y học

Năm: 1995

Số trang: 105 Tr.

Nghiên cứu 237 ca u não chọn trong 289 khối choáng chỗ dạng u được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và có kết quả đại và vi thể từ 3/1991-3/1994 tại Bệnh viện Hữu Nghị và Việt Đức. Kết quả: chụp CLVT là phương pháp ưu thế nhất hiện nay ở nước ta đối với u não, với độ nhạy 97%. CLVT còn cho những thông tin rất quan trọng về chẩn đoán định khu, cấu trúc trong u, kết hợp với các dấu hiệu lâm sàng thần kinh có thể đạt mức chẩn đoán bản chất của u với với độ đặc hiệu khá cao. Kỹ thuật khám phù hợp với các tác giả khác trong và ngoài nước. Tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch là chỗ dựa rất quan trọng để nhận xét bản chất của khối u với điều kiện có cắt lớp không tiêm thuốc đi trước. Máy chụp CLVT qui ước với thời gian cắt 3-4 giây, thời gian tạo ảnh dưới 10 giây, ma trận 340 mũ 2 hoặc 512 mũ 2 đủ để mang lại những hình ảnh có giá trị chẩn đoán u não.

Liên kết