Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylinum

185 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh 

Năm: 2006

Số trang: 102 tr.

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy và thu sản phẩm Cellulose vi khuẩn (BC) từ Acetobacter xylinum từ đó chế tạo màng sinh học để điều trị vết thương ngoài da như bỏng, vết thương hở. Kết quả đã xây dựng được quy trình nuôi cấy nhân giống và tạo sản phẩm celluloso từ Acetobacter xylinum. Chế tạo màng trị bỏng từ BC tinh chế và hoạt chất tái sinh mô của dầu Mù u và xác định được các chỉ tiêu thích hợp cho màng BC dùng làm màng trị bỏng. Tiến hành thử nghiệm tác dụng điều trị vết thương của màng sinh học in vivo và độc tính của màng.
Liên kết