Nghiên cứu chỉ số Tei trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 16-19

Mục tiêu: nghiên cứu giá trị chỉ số Tei ở bệnh nhân (BN) tăng huyết áp (THA) và mối liên quan giữa chỉ số Tei với phân loại THA theo JNC VI-1997.
Đối tượng và phương pháp: cắt ngang, mô tả có so sánh, 32 BN được chẩn đoán là THA theo tiêu chuẩn JNC VI-1997 khám, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (nhóm bệnh) và 32 BN không THA cùng bệnh viện này (nhóm chứng) từ 01/01/2007 đến 31/09/2007.
Kết quả: 32 BN ở mỗi nhóm, đồng nhất giới, nhóm tuổi, chủ yếu ở nhóm tuổi 52-71(68,8%). Bề dày vách liên thất, thành sau thất trái cuối tâm thu và cuối tâm trương ở nhóm bệnh và nhóm chứng khác nhau có ý nghĩa; đường kính thất trái cuối tâm thu và cuối tâm trương khác nhau không có ý nghĩa. Nhóm bệnh: HA tâm thu (168±21,58mmHg), HA tâm trương (95±9,58mmHg). Nhóm chứng: HA tâm thu (119,78±10,23mmHg), HA tâm trương (70,94±9,70mmHg).
Kết luận: bề dày thành sau thất trái cuối tâm thu, cuối tâm trương, bề dày vách liên thất cuối tâm trương, cuối tâm thu ở nhóm bệnh lớn hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê; %EF và %FS khác biệt không có ý nghĩa. Chỉ số Tei ở BN THA lớn hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Chỉ số Tei khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở các mức độ bệnh theo phân loại THA của JNC VI-1997. Vì vậy, nên đo và áp dụng tính chỉ số Tei trong siêu âm tim và thực hành lâm sàng.
Liên kết