Nghiên cứu chiết xuất geniposid từ dược liệu chi tử dùng làm chuẩn trong kiểm tra chất lượng thuốc

126 August 31, 2017 0

Năm: 2009

Số: 3 (25)

Trang: 13-16

Liên kết